C# Dosya Ve Klasör İşlemleri

Dosya Ve Klasör İşlemleri

Yukarıdaki kütüphanemizi ekledikten sonra artık kodların ne işe yaradıkları ve nasıl kullanacağınıza değinelim.

CreateDirectory İle Klasör İşlemleri

Bu fonksiyon ile klasör oluşturabilirsiniz. Gelin şimdi nasıl yapacağınıza bakalım.

Directory.CreateDirectory("Yeni Klasör");

Yukarıdaki kod programın bulunduğu dizine Yeni Klasör adında bir klasör oluşturur. Aşağıdaki kod ise

	
DirectoryD .CreateDirectory(@"C:\Yeni Klasör");

C:\ klasörünün altına Yeni Klasör adında bir klasör oluşturur.

Directory.Delete İle Klasör Silme

Bu fonksiyon ile klasörleri nasıl sileceğimize bakalım.

Directory.Delete(@"C:\Yeni Klasör");

Bu kod C:\Yeni Klasör adındaki klasörü silecek. Şunu belirtmekte fayda, klasörün içi boş ise siler eğer dolu ise,

	
DirectoryD .Delete(@"C:\Yeni Klasör", true);

Şeklinde kullanmamız gerekir.

Klasör Hakkında Bilgi Edinme

Aşağıdaki fonksiyonlar ile klasörün ne zaman oluşturulduğu, işlem yapıldığı tarihi vs.. çekebilirsiniz.

Oluşturulma Zamanını Çekme

Bu kod çalıştırdığınız programın dizinindeki Yeni Klasör’ün ne zaman oluşturulduğunu gösterir.

DateTime _Olusturulma = Directory.GetCreationTime("Yeni Klasör");
MessageBox.Show(_Olusturulma.ToString());

Son Erişimi Çekme

Bu kod çalıştırdığınız programın dizinindeki Yeni Klasör’ün en son ne zaman girdiğinizi gösterir.

DateTime _SonErisim = Directory.GetLastAccessTime("Yeni Klasör");
MessageBox.Show(_SonErisim.ToString());

Ne Zaman İşlem Yapıldığını Çekme

Bu kod çalıştırdığınız programın dizinindeki Yeni Klasör’ün en son ne zaman işlem yaptığınızı gösterir. Örneğin bir metin belgesi oluşturdunuz bunun bilgisini çeker.

DateTime _SonIslem = Directory.GetLastWriteTime("Yeni Klasör");
MessageBox.Show(_SonIslem.ToString());

Directory.Move İle Dosya Taşıma

Bu işlem belirtilen klasörü başka bir dizine taşımaya olanak sağlar. Aşağıdaki kod ile programın çalıştığı dizindeki Yeni Klasör dosyasını ve içindeki dosyalarla beraber C:\Yeni Klasör şeklinde taşır.

Directory.Move("Yeni Klasör", @"C:\Yeni Klasör");

Directory.Exists İle Klasörün Olup Olmadığını Kontrol Etme

Bu fonksiyon başlıkta göreceğiniz gibi klasörün olup olmadığını kontrol eder.

bool klasor_kontrol = Directory.Exists(@"c:\Program Files");
if(klasor_kontrol)
{
	MessageBox.Show("Klasör var");
}
else
{
	MessageBox.Show("Klasör yok");
}

Eğer klasör varsa True yoksa False değeri dönecektir.

File.Create İle Dosya Oluşturma

Bu fonksiyon ile bir dosya oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki kod programın çalıştığı dizine Yeni Metin Belgesi oluşturacaktır.

FileStream ss = File.Create("Yeni Metin Belgesi.txt");
ss.Close();

File.Copy İle Dosya Taşıma

Bu fonksiyon ile bir dizindeki dosyayı başka bir dizine taşıyabilirsiniz. Aşağıdaki kod programın çalıştığı dizindeki Yeni Metin Belgesini şu konuma taşıyacaktır. C:\Yeni Metin Belgesi.txt

File.Move("Yeni Metin Belgesi.txt", @"C:\Yeni Metin Belgesi.txt");

File.Delete İle Dosya Silme

Bu fonksiyon ile programın çalıştığı dizindeki Yeni Metin Belgesi.txt dosyasını silecektir.

File.Delete("Yeni Metin Belgesi.txt");

File.Exists İle Dosyanın Var Olup Olmadığını Kontrol Etme

Bu fonksiyon ile bir dosyanın var olup olmadığını kontrol edeceğiz. Programın çalıştığı dizinde Yeni Metin Belgesi.txt dosyasının var olup olmadığını kontrol etme;

bool dosya_kontrol = File.Exists("Yeni Metin Belgesi.txt");
if(dosya_kontrol)
{
	MessageBox.Show("Dosya var.");
}
else
{
	MessageBox.Show("Dosya yok.");
}

Eğer dosya varsa değer True yoksa False dönecektir.