Windows Api’lerini Kullanma

C# içerisinde işletim sistemi kaynaklarına  erişim için Windows Api’leri ve WMI sınıfından faydalanabiliriz.Bu sayede işletim sistemi dahilinde kullanılmakta olan metotlara ve özelliklere erişilebilir ve projelerimiz içerisinde kullanabiliriz.

WINDOWS API’LERİNİ KULLANMA

Windows api’leri Windows işletim sisteminin parçası olan Dll kütüphaneleridir. .Net yardımı ile yapmak istediğimiz işlemlere ait api’leri kullanabiliriz.

.Net altındaki api’lerin tüm listesini elde edebilmek için herhangi bir program yok.Ancak, http://www.pinvoke.net adresinde hemen hemen bütün  api’ler ve tanımlamaları hatta kullanımları bile mevcut.

Örneğin ses çalma ile ilgili api’yi kullanmak için http://www.pinvoke.net/winmm.PlaySound adesinden winmm.dll dosyasını seçip , onunla ilgili tanımlamaları kullanabiliriz.

Kodlama aşamasında ise C#  .NET içerisinde bir api’yi kullanmak için DllImport metodundan yararlanırız.

Bu metodu kullanmak için;

using System.Runtime.InteropServices;

..Şeklinde System.Runtime.InteropServices sınıfını projemize dahil etmeliyiz.